Uppskatta ditt solcellsbehov

Detta program hjälper dig att uppskatta ditt behov av solceller. Det gäller främst fristående solcellssystem i sommarstugor, husbilar, husvagnar, båtar, telestationer, väderstationer och alla andra tillämpningar där solceller används för elförsorjning. Vägledning ges i form av klickbara knappar, klicka på knappar för förklaringar, förutsåttningar och antaganden. Programmet är basserad på SMHIs solstrålningsstatistik för ett normalt år. Ett solfattigt år blir det sämre och ett solrikt år producerar solceller mer energi.

Observera att denna beräkning får ses som en hjälp till dig i ditt beslut om systemstorlek. Solar Lab Sweden tar inget ansvar för konsekvenser för beslut som fattas efter denna beräkning. Har du livsviktigt utrustning lita inte på vädret, ha alltid alternativ energikälla till hands. Kalkylen är baserad på 12/24V DC om du omvandlar från 12V/24V till 230V, lägg till 10-20% på effekten på din utrustning för att täcka förluster som uppkommer vid omvandling.

* Obligatoriska fält.

Använder du smart phone eller läsplatta se längst ner för förklaringar. Med laptop/stationär dator kan du klicka på rubriker för information.

Tillbaka till webbutiken

* ° * ° *
anges i timmar.

Lampa1
Lampa2
Lampa3
Lampa4
TV
TV-box
Dator
Radio
Annat X
Om du har kylskåp mata information om kylskåp (det du vet) klicka för:
Under semestern är du i sommarstugan 7 dagar i rad (varje vecka), Andra tider besöker du stugan under veckoslut eller stannar bara en dag. Mata in antal dagar du är i stugan per vecka (en siffra mellan 1 och 7. Månader som du inte behöver solenergi lämnas tom).
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tabellen nedan visar din förbrukning och behov av solceller och batteribank. Notera att detta inte är enda lösningen för din solcellsanläggning. I vissa fall går det att minska batteribanken och öka solcellerna eller vice versa. Det kanske går också att ändra förbrukningen eller kompromissa på annat sätt. Som nämnts tidigare siffrorna bygger på solstatistik. Därför ska resultaten från denna beräkning ska tas som vägledning och inte som exakta siffror. I slutändan är det alltid vädret som avgör.

Mån Dagligt behov(Wh) Solcellsbehov (W) Batteribank (Ah,12V)
Jan 0 NAN NAN
Feb 0 NAN NAN
Mar 0 NAN NAN
Apr 0 NAN NAN
Maj 0 NAN NAN
Jun 0 NAN NAN
Jul 0 NAN NAN
Aug 0 NAN NAN
Sep 0 NAN NAN
Okt 0 NAN NAN
Nov 0 NAN NAN
Dec 0 NAN NAN
Info

För att tillgodose ditt behov av el från solceller behöver du solceller av NAN W och 0 Ah (12V) batteribank

välj region, lutning och orientering av dina solcellsinstallationer