Beräkna elproduktion från solceller i Sverige

Beräkna elproduktion från solceller i Sverige

Introduktion

Introduktion

Elproduktionen från solceller avgörs helt av solstrålarnas infallsvinkel mot solcellerna. Installationsplatsen och installationsvinklarna är A och O för hur mycket energi du skördar. Med hjälp av detta program kan du beräkna hur mycket el du får från dina solceller. Observera siffrorna är medelvärde för en dag. Elproduktionen för en enskilld dag Kan vara högre eller lägre än dessa beroende på vädret.

Data Inmatning

Data Inmatning

lutning-orientering