Personuppgifter

Solar Lab Sweden HB är ansvarig för de personuppgifter som Du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vill Du göra någon ändring av uppgifterna eller vill bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss. Vi lämnar inte någon uppgift till tredje part. Undantaget är fraktbolaget som får dina uppgifter för att kunna leverera beställningen. I vissa fall levereras din beställning av någon av våra samarbetspartner, då får denne leveransuppgifter.